Alla barn som riskerar en negativ utveckling kan behöva få samordnade insatser från skola, vård och socialtjänst, innan det bli onödigt svårt.
Filmen och versen Livet är inte så lätt är framtagna för Skolverkets och Socialstyrelsens gemensamma nationella utvecklingsprojekt för tidiga och samordnade insatser mellan skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst (TSI). Satsningen är ett regeringsuppdrag och pågår till slutet av år 2020.
Back to Top